Allerslev Ammendrup Vandværk forsyner ca 300 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får tilsynsførende straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 33.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed 
Drikkevandet i Vordingborg Kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18o dH.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Allerslev Ammendrup Vandværk
c/o Bjarne Jensen
Tjørnehoved By 2
4720 Præstø
Email: aavand.formand@gmail.com
Tlf: 60576227 - Mellem 17 og 20 kl. i hverdagene

Spørgsmål til vandregning stilles til Allerslev.ammendrup.vand@gmail.com