Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Allerslev Ammendrup Vandværk
c/o Bjarne Jensen
Tjørnehoved By 2
4720 Præstø
Email: aavand.formand@gmail.com
Tlf: 60576227 - Mellem 17 og 20 kl. i hverdagene

Spørgsmål til vandregning stilles til Allerslev.ammendrup.vand@gmail.com

Har du en gammel brønd eller boring, så kontakt Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune.

Gennem de senere år er en del boringer over hele landet lukket på grund af forurening. Ubenyttede brønde og boringer udgør en stor risiko for drikkevandet, da de kan føre en overfladeforurening direkte ned til grundvandet. Forureningen kan stamme fra forskellige sprøjtegifte og fra opfyld.

Du kan hente ansøgning her.

Brochure "Vi sløjfer brønden"

Brochure "Et tilbud du ikke kan sige nej til "